Barbie World + [Tat Jepun]

Tat Jepun dan Apam Dot2

400 pcs - Tat Jepun
200 pcs - Coconut Blossom
200 pcs - Strawberry Blossom

ditempah oleh Maziah dari BBU.