Barbie World + [Tat Jepun]

Tat Jepun.

100 pcs Tat Jepun ditempah oleh Maziah dari BBU