Barbie World [2017-05-28

 • B'day Cake.

 • Apam Dot-dot..

 • Muffin Chocolate Chip

 • Mini Muffin & Cupcake

 • Cupcake Hari Guru

 • Cupcake..

 • Apam Mawar, Apam Dot2, Cupcake, Macaroon, Mini Muffin..

 • Macaroon.

 • B'day Cake.

 • Tat Jepun dan Apam Dot2

 • B'day Cake, Pop Cake & Cupcake

 • Blueberry Cheesetart & apam dot2..

 • Tat Jepun.